Logo
Politisk program

Politisk program

Vi kan endnu mere

Ved KV21 gik vi til valg med særligt fokus på disse 11 områder, som danne grundlag for vores daglige politiske arbejde.  

1. Christiansborg må gerne vide vi er noget særligt

Tingene kommer ikke af sig selv til vores område. Vi må indse, at vi hele tiden skal have tæt kontakt til det politiske netværk på Christiansborg, hvis vores interesser skal imødekommes. Det politiske arbejde sætter vi os gerne i spidsen for. Vi vil konstant have tæt kontakt til regeringen og de folketingsmedlemmer der er valgt i vores område.

Vi er også altid parat til at rejse en sag politisk, hvis vores borgere, erhvervsvirksomheder eller institutioner kræver det.

Vi har den største koncentration af industriarbejdspladser i Danmark. Derfor har Danmark brug for os. Det er vores udgangspunkt, når vi arbejder med nationalpolitiske sager.

2. Målrettet indsats i den politiske sagsbehandling

I den politiske sagsbehandling kommer vi alt for ofte til at overse sårbare emner i politik. Socialdemokratiet ønsker derfor at indføre et helt nyt begreb i den politiske sagsbehandling i den kommende byrådsperiode. Gennem et politisk manifest, beslutter byrådet - for en periode af fks. 6 måneder - at have særligt fokus på et bestemt område. Al politisk sagsbehandling skal således screenes for dette emne.

Vi forestiller os at vi kunne starte med ENSOMHED i den nye byrådsperiode. Vi mener ensomhed er en væsentlig udfordring i vores samfund – særligt ovenpå en omfattende Corona-krise.

Vi er overbeviste om, at denne politiske fokusering gennem et halvt år – i samtlige stående udvalg – vil afstedkomme initiativer og beslutninger der kan modvirke ensomhed blandt vores borgere.

3. Historiefortælling om kommunen skal være en del af det politiske arbejde

Der er så mange historier i vores kommune. Vi skal blive meget bedre til at fortælle de gode, de skæve og de egnstypiske historier. Det skaber identitet for vores borgere og det skaber en god fortælling om Vestjylland og vestjyder som vi kan være stolte af.

Historiefortælling kommer ikke af sig selv. Vi mener kommunen skal facilitere den gode historiefortælling. Samle historierne, publicere dem og bygge vores politik på dem.

Et eksempel på en sag der bygger på en historiefortælling, er broerne ved Bagges dæmning. Broerne er etableret på Bagges dæmning, som Halvor Bagge i 1844 forsøgte at etablere – med et meget dårligt resultat. I 2016 blev broerne over resterne af Bagges dæmning etableret – og området er i dag én af de største succeser vi har skabt i nyere tid.

Der er historier alle steder. Gamle historier og nye historier og det er vores erfaring, at vores borgere er meget optaget af historier, men historiefortællingen mangler at blive en del af den politiske sagsbehandling.

Det mener vi kommunen skal være meget mere bevidst om.

4. Børn og unges trivsel er soklen i vores samfund - vi skal være blandt de bedste i forhold til børnepasning og undervisning

Vi har nu besluttet en strukturdebat. Vi havde gerne set strukturen så anderledes ud, men vi anerkender den som den er. Det betyder også, at Socialdemokratiet anerkender, at der i kommunen er en række friskoler som udgør en del af den samlede struktur.

Vi må også anerkende, at vi kigger ind i et faldende børnetal i de kommende år – og det skal vi forholde os til.

Vi skal være blandt de bedste til at drive folkeskoler. Det skal være målt på kvalitet og trivsel.

Folkeskolen er udgangspunktet for mange ting her i livet. Folkeskolen er den sokkel livet bygger på. Det er her det kan gå godt – og det er her det kan gå rigtig galt. Der er stigende krav til folkeskolens evne til at samle og inkludere alle elever – og i takt med at kravene stiger, skal vi indse at der også vil være stigende krav til de økonomiske rammer.

Vi ved at der bliver stigende behov for to-lærer ordninger i folkeskolen. Det koster – og det skal vi erkende.

Folkeskolen er et kerneområde for Socialdemokratiet – og vi vil fastholde fokus på folkeskolens evne, vilje og mulighed for at være blandt landets bedste.

Det handler først og fremmest om kvalitet og trivsel for børnene, men det handler også om det bosætningspotentiale folkeskolen udgør – og så handler det om erhvervslivets interesser. Det sidste er ofte overset.

5. Bosætningen skal øges i de kommende fire år

Øget bosætning er ikke nogen selvstændig kvalitet. Nej, men befolkningstallet i kommunen er grundlaget for den velfærd vi ønsker – og derfor er et faldende befolkningstal en trussel mod finansieringen af kernevelfærden.

Indbyggertallet er faldet i Ringkøbing-Skjern Kommune helt siden finanskrisen i 2008. Det er helt uholdbart.

Vi har etableret en lang række initiativer for at modvirke den tendens. Det er næsten lykkedes at stoppe blødningen. Nu skal vi fortsætte det arbejde med henblik på at øge bosætningen.

I den forbindelse er det meget vigtigt at holde fast i den bosætningspolitik vi nu endelig har fået vedtaget, hvor udbuddet af byggegrunde er blevet langt mere alsidig end det tidligere har været.

Vi skal kunne tænke ud af boksen. Vi skal markedsføre os utraditionelt og vi skal målrette vores indsats.

Vi kunne overveje om vi skal etablere et kontor i Hovedstaden. Det kunne tjene flere formål. Markedsføring af kommunen i forhold til bosætning. Derudover kunne vi pleje alle kommunens interesser overfor myndigheder og politikere. I forhold til den kommunale indflydelse, betyder afstand noget.

6. Målrettet indsats for sagsbehandling i øjenhøjde

Kommunen skal i de kommende fire år fokusere meget mere på sagsbehandling i forvaltningen. Vi er helt overbeviste om, at alle gør deres bedste. Vi er også overbeviste om, at hvis vi retter politisk fokus mod det – så kan vi utvivlsomt blive bedre.

Vi skal møde borgerne der hvor de er – og vi skal behandle dem med værdighed.

Vi vil gerne drøfte en form for en kommunal ombudsmandsinstitution for borgerne. Det betyder egentlig bare, at borgerne har en mulighed for at lade en uvildig person gennemgå og vurdere den sagsbehandling en borger har fået i en konkret sag.

Der findes i dag en lang række ankemuligheder. Det ønsker vi ikke at ændre på. Men vi vil gerne tilbyde borgeren en sikkerhed for, at den kommunale håndtering af en sag har været korrekt og frem for alt værdig. 

7. Hele vores natur skal være mere tilgængelig

Vi har noget af den mest værdifulde natur i Danmark – og vi har faktisk også en meget alsidig natur. Vi tror vi kan gøre meget mere tilgængelig for både borgere og turister.

Derfor skal der etableres helt nye cykel, løbe- og vandreruter ud i naturen. I den forbindelse skal vi have særligt fokus på området øst for Ringkøbing Fjord.

Kommunen skal være drivkraft i dette arbejde – og vi skal planlægge en strategi for de kommende år, hvorefter mere og mere af vores natur bliver åben og tilgængelig for borgere og turister.

Det skaber oplevelser, identitet og sundhed. For turisterne skaber det helt særlige autentiske oplevelser som man ikke kan få andre steder i verden. 

8. Turismen skal udvikles i samspil med borgerne

Turismen er en væsentlig del af vores erhvervsliv. Der er skabt i tusindvis af arbejdspladser i turistindustrien i vores kommune gennem de senere år.

Dette arbejde skal fortsættes og vi tror der kan skabes mindst det dobbelte antal arbejdspladser, hvis vi udvikler turismen i en positiv retning.

Men vi skal passe på. Vi skal sørge for at få borgerne med, så de også har et ejerskab over turismen.

Det gælder infrastruktur. Det gælder butikkernes åbningstider og tilgængelighed. Det gælder oprydning og rensning af strande og andre offentlige arealer. Det gælder de offentlige toiletter – og mange andre ting.

For at sikre et effektivt samspil mellem udviklingen af turisterhvervet og borgerne foreslår vi etablering af et borgerråd der skal vejlede og rådgive politikere, turistforeninger, handelsråd og administration i forhold til at sikre en god sammenhæng mellem turisternes og borgernes samlede behov.

9. Kommunen skal have en betydelig rolle i forhold til den grønne omstilling

Kommunen er absolut førende på den grønne omstilling i Danmark. Der er skabt i tusindvis af job i kommunen derigennem. Vi mener faktisk kun vi har set starten på det enorme potentiale der ligger her.

Regeringen har besluttet at etablere en Energiø i Nordsøen. Det vil betyde en lang række potentielle muligheder for vores kommune – og dem skal vi gå efter.

Hvide Sande Havn kan få en betydelig rolle i forbindelse med etableringen af energiøen. Den strøm der vil blive produceret på energiøen skal transporteres i land og her omdannes til andre former for brændstof – den såkaldte Power to X teknologi.

Her er der mulighed for at skabe mange arbejdspladser i fremtiden, hvis vi målrettet arbejder på det.

Vi har skabt rammerne for verdens førende vindmølleproducent. Der vil blive opsat tusindvis af vindmøller på vand og land overalt i verden i de kommende mange år. Det giver kommunen en chance for at få en afgørende rolle i forhold til den globale grønne omstilling.

10. Erhvervslivet skal have landets bedste vilkår for at drive virksomhed – også i forhold til det rummelige arbejdsmarked

Gennem de sidste år har vi været blandt de 5 bedste kommuner i landet i forhold til erhvervsvenlighed. Der er ikke nogen grund til at vi ikke skulle kunne blive den bedste. Det skal vi være optaget af og det skal vi gå efter. Det betyder noget for vores erhvervsvirksomheder og det betyder noget for vores selvforståelse.

Efter vores opfattelse bliver der i fremtiden et stigende behov for at kunne etablere endnu flere arbejdspladser på det private arbejdsmarked for borgere med et særligt behov. Arbejdsmarkedet bliver til stadighed mere kompleks og der stilles konstant stigende krav til uddannelse og nye kvalifikationer. Vi skal erkende at der er borgere der ikke kan honorere de krav, men de borgere har også krav på noget at stå op til hver morgen.

Kommunen skal spille en aktiv rolle i etableringen af socioøkonomiske virksomheder og – hvor det er muligt – skal kommunen gå foran med arbejde og beskæftigelse til disse borgere.

Det rummelige arbejdsmarked er en forudsætning for et effektivt erhvervsliv.

11. Altid balance mellem økonomisk ansvarlighed og social retfærdighed

Socialdemokratiet garanterer orden i den kommunale økonomi. I det forhold skal vi have øje for, at hvis den kommunale økonomi klemmer, så skal vi sikre kernevelfærden før noget andet.

Vi må erkende at normeringerne på ældreområdet skal blive bedre. Det kommer vi til at kæmpe for i den kommende byrådsperiode. Vi må også erkende, at området for handicap og psykiatri er vokset gennem de senere år. Vi kommer til at forsvare området – og vi kommer til at stille krav om yderligere økonomiske resurser, hvis det er nødvendigt.