Logo
Lukning af plejehjem sikrer fagligheden

Lukning af plejehjem sikrer fagligheden

Lukning af plejehjem sikrer fagligheden

Af Linda Nielsen og Jens Jensen27. oktober 2023

I Social- og Sundhedsudvalget arbejder vi på at lukke plejecentrene Holmebohjemmet og Hemmet plejehjem. Er det en socialdemokratisk kerneopgave at lukke plejehjem? 

Nej.

Er det socialdemokratisk kerneopgave, at et plejehjem skal kunne tilbyde sundhedsfagligt personalet døgnet rundt?

Ja.

Lukningerne handler ikke om besparelser, men om at sikre plejehjem af høj faglig kvalitet. De to centres budgetter kanaliseres over til kommunens øvrige plejecentre.

At lukke to plejecentre gør man ikke over en nat. Vi har i socialudvalget haft gang i denne proces i langt over et år for at finde en ordentlig løsning på de udfordringer, der følger med ændrede behov på plejehjemsområdet.   

Borgerne vil noget andet

Ventelisterne viser et klart billede af, at kommunens borgere primært søger plejebolig i Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm og Hvide Sande, mens søgningen til plejecentre i de mindre byer er reduceret gennem de sidste år. 

Dertil kommer, at borgerne bliver længere i deres eget hjem og de er således mere pleje- og behandlingskrævende, når de flytter i plejebolig. Det giver flere komplekse opgaver på plejecentrene, hvilket kræver øgede faglige kompetencer hos personalet. 

Medarbejderne har brug for stærke faglige fællesskaber

Medarbejderne på vores plejecentre vil arbejde et sted med faglige fællesskaber, hvor der er mulighed for sparring og udvikling. Der er massiv mangel på arbejdskraft på plejehjemsområdet, så det er nemt at få arbejde andre steder, hvis medarbejderne søger flere kolleger at udvikle og sparre med. 

Vi er nødt til prioritere høj faglig kompetence for at fastholde medarbejdere og for at mindske medarbejdernes usikkerhed på de opgaver, de skal varetage. Det påvirker naturligt også borgernes usikkerhed. 

Vi har en faglig forpligtelse

I skrivende stund mangler vi faglige kompetencer svarende til 10 social- og sundhedsassistenter tilsammen. Stillingerne er i stedet besat med ufaglærte eller hjælpere.  

De borgere, der flytter ind på plejecentrene i dag, er langt mere fysisk og mentalt udfordret end tidligere, så kravet til de faglige kompetencer er stigende.

Som kommune har vi pligt til at sikre de nødvendige faglige kompetencer, og i en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft i ældreplejen, har vi svært ved at dække mange mindre enheder. Så trækker vi i stedet på hjemmesygeplejen, hvilket giver øget ventetid for borgerne, og på vikarbureauer, hvilket belaster budgetterne.

Vi skal tage signalerne alvorlige i forhold til mangel på faglig arbejdskraft og rekruttering, hvilket i øvrigt ikke kun er en udfordring i Ringkøbing-Skjern kommune.

Derfor må vi samle kompetencerne, så vi sikrer, at ældre borgere kan få den pleje, de har behov for.