Logo
Livsfarlige besparelser

Livsfarlige besparelser

Livsfarlige besparelser

Af Jens Jensen, byrådsmedlem20. november 2023

Region Midtjylland skal spare penge. Det er efterhånden en velkendt præmis i politik. Desværre vil den foreslåede besparelse også denne gang få konsekvenser for liv og helbred i vores del af landet.

Regionen har foreslået at nedlægge fire lægebiler i Grenå, Silkeborg, Lemvig og Ringkøbing. Tilbage er der seks lægebiler - som kommer til at dække et meget stort geografisk område. Man skal ikke have nogen stor geografisk forståelse for at kunne regne ud, at det er yderområderne der kommer til at betale den største pris for denne besparelse.

Resultatet vil blive, at to lægebiler skal dække et område fra Lemvig i nord, Silkeborg i øst, Hvide Sande i vest og Bork i syd. Hvis den ene af lægebilerne er optaget af bare én patient – er der én lægebil tilbage til at dække et område på størrelse med Fyn.

I bedste fald er det stærkt kritisabelt. I værste fald er det livsfarligt.

En lægebil kører sammen med patient og ambulance til sygehuset. Det betyder, at lægebilen forsvinder fra det område den egentlig burde dække, når der sker en ulykke eller en borger bliver syg. Denne ledsagelse kan tage 3-5 timer - og i den periode er området uden reel dækning. Så kan man sende en helikopter. Ja, under forudsætning af at den kan flyve. Næsten 10 % af helikopteroperationerne må afvises pga. vejret.

En ulykke opstår i Hvide Sande. Lægebilen ledsager en patient til sygehuset og kommer først tilbage, når kørsel og behandling af patienten er afsluttet. I mellemtiden er Hvide Sande uden dækning. I Hvide Sande bor der næsten 3000 borgere. Men dertil kommer, at området har mere end 4 millioner overnattende turister om året.

Problemet kan løses forholdsvis enkelt. Hvis man i stedet placerer en akutbil med en paramediciner i området, vil området være dækket med professionel hjælp. En paramediciner er uddannet til at yde livsvigtig hjælp og kan støtte ambulance, helikopter eller lægebil. Frem for alt vil denne akutbil være på stedet lynhurtig. Enhver ved, at tid er en livsvigtig faktor ved sygdom og ulykke.

Akutbilen med paramedicineren bliver i området, når en ambulance kører til sygehuset!

Der er ret god erfaring med akutbiler med paramedicinere i Danmark. Undtagelsen er Region Midtjylland.

Region Midtjylland er nemlig den eneste region i Danmark der ikke benytter akutbiler med paramediciner som en del af det præhospitale tilbud.

Hvis Region Midtjylland beslutter forslaget om at nedlægge fire lægebiler - vil borgerne i vores område få det ubetinget dårligste præhospitale tilbud i Danmark.

Indsættelse af akutbiler med paramediciner er effektivt. Det er billigere og det er muligt at etablere i morgen. Biler, mandskab og bygninger er der allerede.

Vi har forståelse for at hver krone skal vendes. Men vi har ikke forståelse for, at borgerne skal ofre liv og helbred for sagen.

Med dette forslag bidrager vi til en robust besparelse – samtidig med at vi fastholder et godt akutberedskab til borgerne i yderområderne.

Hvis pengekassen er tom, må regering og Folketing have en opringning. Hvis telefonen ikke bliver taget, må de påtage sig et medansvar i denne sag.

Vi har lyttet os til, at landets økonomi er velpolstret. Det kommer man ikke til at mærke i denne sag, hvis man bor i et af de områder der bliver ramt af den foreslåede besparelse.