Logo
Lad os blive danmarksmestre i affaldssortering

Lad os blive danmarksmestre i affaldssortering

Ny affaldsbeholder til alle i Ringkøbing-Skjern Kommune

Lad os blive danmarksmestre i affaldssortering

Af Irene Lund Pedersen, medlem af Teknik og miljøudvalget og Klimarådet10. november 2022

Der er en ny affaldsbeholder på vej til alle i Ringkøbing-Skjern Kommune

Her kan du læse, hvad det betyder for dig, for kommunen og for klimaet.


Derfor skal du have endnu en affaldsbeholder 

En bredt flertal i folketinget har aftalt, at Danmark skal arbejde med affald som en resurse, og målet er, at vi i 2030 skal genanvende 60 % af det danske husholdningsaffald.


Mange af os har allerede lavet vores egen affaldssortering og fået gode vaner og erfaringer. Men vi skal have alle med og sat det i system, så vi får mere genanvendeligt affald, der er produktionsegnet.


Ringkøbing-Skjern er blandt de sidste kommuner, som kommer i gang med affaldssortering hjemme hos borgerne. Til gengæld overhalede vi ret hurtigt de 5 andre kommuner, vi samarbejder med, fordi vi har den højeste sorteringsgrad på madaffald, så jeg glæder mig til at se, hvad vi kan, når vi kommer i gang med endnu en beholder.


Du skal fremover sortere i 10 typer affald, så netop nu er der endnu en beholder på vej ud til dig sammen med en kasse til farligt affald, som du kan sætte ud til afhentning, når den er fuld. Den nye beholder har 2 rum til hhv. pap/papir og metal/plast/fødevarekartonner, den bliver tømt hver 3. uge.


Glasaffald skal du fortsat aflevere på genbrugspladsen eller i de små miljøstationer, på den måde får vi den bedste pris for det. Tøj og tekstilaffald skal vi finde en løsning på inden juli næste år, så det hører du mere om senere.


Sådan får vi en grønnere kommune

Vi er på en rejse frem mod målet om 60 % genanvendelse i 2030, og der kommer delmål undervejs. I Ringkøbing-Skjern Kommune skal vi f.eks. have affaldssortering i alle institutioner, mere sortering i det offentlige rum og ved større arrangementer. Vi skal også arbejde på mere direkte genbrug af de byggematerialer, som kommer ind på kommunens genbrugspladser.

I 2025 kommer et udvidet producentansvar for emballage, så virksomhederne fremover får ansvar for affaldsbehandling af den emballage, de producerer. Det vil give incitament til at reducere materialeforbrug og designe mere genanvendelige emballager. Mere genanvendelse vil gradvis give bedre priser på vores affald, fordi det bliver en ressource med et grønnere aftryk til gavn for vores natur og klima.

Kald mig gerne klimatosse 

Vi har det godt i Danmark, og i vores liv sætter vi masser af aftryk, både når vi hjælper hinanden og i vores adfærd som forbrugere. Desværre har vi danskere klodens 4. største miljøaftryk, og det må vi ændre, så der er ressourcer til alle, og så vores forbrug ikke belaster klimaet.

Den grønne omstilling ligger rigtig højt på min dagsorden, og det har været en fornøjelse at arbejde med de mange aftaler, som regeringen har lavet de sidste 3,5 år. Det tempo må gerne fortsætte de næste 4 år, så bæredygtighed bliver en naturlig del af vores hverdag.