Logo
Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

9. februar 2024

Velkommen til generalforsamling

Vi byder medlemmer velkommen til generalforsamling den 26. fenruar 2024 kl. 19.00 på 3F i Ringkøbing. Vi byder på sandwich, kaffe og kage. 

Dagsorden

 1. Velkomst og valg af dirigent.

 2. Godkendelse af dagsorden.

 3. Valg af 3 stemmetællere.

 4. Formandens/bestyrelsens beretning v/ Per Stefansen.

 5. Politisk beretning fra folketinget v/Annette Lind.

 6. Valg af folketingskandidat.

 7. Politiskberetning fra regionen. v/Morten Flæng

 8. Politisk beretning fra byrådsgruppen v/Søren Elbæk.

 9. Nyt fra EU v/Niels Fuglsang

 10. Valg af Spidskandidat. Kandidater er Irene Lund Pedersen og Jens Jensen

 11. Indkomne forslag.

 12. Regnskab.

 13. Budget med kontingent forslag.

 14. Valg til bestyrelsen.

  a. Valg af formand for 2 år. På valg er Per Kamp Stefansen (modtager genvalg).

  b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Helle Stærk Olsen (modtager genvalg)
  Kirsten Larsen (Modtager genvalg)

  b 1. Valg af 2 suppleanter.

  Lotte Olesen(modtager genvalg). Anden suppleant. skal vælges.

  c. Valg af 2 revisorer. På valg er Klara Madsen og Jill Libner (begge modtager genvalg). d. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er Karsten Sørensen og Knud Hammer.

16. Eventuelt.

Indkomne forslag skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Husk tilmelding

Tilmelding til Per senest den 20. februar af hensyn til forplejning. 
Sms 22567673 eller mail stefansen1967@gmail.com