Logo
Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling

17. februar 2023

Velkommen til generalforsamling

Vi byder medlemmer velkommen til en spændende og vigtig generalforsamling, hvor valg af ny spidskandidat er på dagsordenen. 

Vi byder på sandwich, kaffe og kage.

Mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00 i Pyramiden, Klokkebjergevej 48B i Skjern.

Dagsorden

 1. Velkomst og valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af 3 stemmetællere
 4. Politisk beretning fra folketinget v/Annette Lind
 5. Valg af folketingskandidat
 6. Formandens/bestyrelsens beretning v/ Per Stefansen.
 7. Politisk beretning fra Regionen v/ Mogens Flæng
 8. Politisk beretning fra byrådsgruppen v/Søren Elbæk
 9. Valg af spidskandidat
 10. Indkomne forslag
 11. Regnskab - klik her for at se regnskabet
 12. Budget - klik her for at se budgettet 
 13. Valg til bestyrelsen
  - Valg af kasserer for 2 år. På valg er:
         Jill Libner (modtager ikke genvalg)
  - Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
         Vikie Trelborg (modtager ikke genvalg)
         Kaj Kristoffersen (modtager ikke genvalg)
         Egon Henriksen (for Janni) (modtager genvalg)
  - Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. På valg er:
         Henning Boye Christensen
  - Valg af 2 suppleanter
  - Valg af 2 revisorer. På valg er:
         Jens Aagaard Madsen (modtager ikke genvalg)
        Klara Madsen (modtager genvalg)
  - Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er:
         Karsten Sørensen
         Knud Hammer 
 14. Eventuelt

Indkomne forslag

Forslag skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Skriv til Per på stefansen1967@gmail.com

Tilmelding

Husk tilmelding til Jill på tlf. 22295342.