Logo
Er kernevelfærden truet i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Er kernevelfærden truet i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Er kernevelfærden truet i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Af Søren Elbæk22. september 2023

Politisk har vi – historisk – altid taget ansvar for kernevelfærden. Men forudsætningerne for dette arbejde bliver udfordret i de kommende år. Problemet er, at udfordringerne ikke er dem, vi kender fra historien.

Vores område har været politisk domineret af Venstre gennem generationer. I 2008 havde Venstre opbakning fra næsten 60 % af vælgerne i vores kommune. Ved det seneste valg var opbakningen reduceret til 34 %. Intet tyder på, at den blødning er stoppet. Jeg er ret sikker på, at Venstre kan tabe yderligere, vælger ved det kommende kommunalvalg.

Og jeg er næsten helt sikker på, at den parlamentariske situation vi kender fra byrådet i dag, vil blive ændret efter et kommende kommunalvalg.

Et flertal bestående af Venstre og Socialdemokratiet er ikke længere særlig sandsynligt - og derfor vil vi komme til at opleve et politisk opbrud i forbindelse med det kommende valg.

Den historiske store opbakning til Venstre har rødder i den fælles kulturarv - vi alle er en del af.

Landsbyernes dominerende rolle sygner hen

Landbrug og fiskeri har præget dette område i århundreder - og selv om udviklingen i Danmark i retning af et industrisamfund er en gammel nyhed - så er der, efter min opfattelse, en ret tæt og kompliceret sammenhæng mellem byrådets politiske sammensætning og den udvikling kommunen har oplevet siden kommunesammenlægningen i 2008.

Vi identificerer os ikke længere gennem landbrug. Landbrugets dominerende rolle er afløst af industri, turisme og energi.

Landsbyernes dominerende rolle og betydning for vores kommune sygner også hen.

I den meget korte version handler det om, at landsbyerne er opstået med udgangspunkt i landbrugskulturen. Mennesker bosatte sig på landet, fordi landbruget lå der - og landsbyerne opstod, fordi der opstod et behov for en landsby. En skole, en købmand, et forsamlingshus osv.

Situationen i dag er en helt anden. Jeg anerkender, at der opstår nye muligheder for enkelte landsbyer. Det kan være forbundet med deres geografiske beliggenhed eller deres strategiske placering i forhold til energianlæg.

Landsbyerne vil få svært ved at udvikle sig

Dybest set vil der være en lang række landsbyer i vores kommune, der i fremtiden vil få det rigtig svært med at udvikle sig.

Det er en gigantisk udfordring for os alle sammen - fordi det kalder på omfattende strukturændringer - når man sammenholder den kendsgerning med borgernes forventning til kvalitet i velfærden.

Dertil kommer, at manglen på kvalificeret arbejdskraft bliver en udfordring af gigantiske dimensioner. I dag mangler stort set alle dele af industrien, turistbranchen, servicebranchen og kommunen medarbejdere.

Vi må forudse, at væksten vil stige i de kommende år. Vi må også forudse, at befolkningstallet falder yderligere de kommende år. Og endelig viser alle prognoser, at udbuddet af arbejdskraft falder i vores område.

Det er derfor ikke længere det økonomiske råderum der afgør kernevelfærden, men i højere grad de hænder der skal levere den.

Færre skoler og plejehjem

Vi har derfor to store elefanter i det politiske rum - som ingen rigtig vil tale om. Den geografiske struktur og manglen på arbejdskraft.

En forudsætning for at bevare kernevelfærden i Ringkøbing-Skjern Kommune er derfor forbundet med to helt afgørende forhold:

  1. Vi skal ændre de strukturelle forudsætninger for kernevelfærden i Ringkøbing-Skjern Kommune.
  2. Vi skal sikre øget bosætning og udvikling i de nye udviklingsområder industri, turisme og energi.

Hvad betyder det i praksis?

Efter min opfattelse betyder det, at vi skal reducere antallet af folkeskoler, plejehjem og andre kommunale institutioner i de kommende år.

Hvis ikke vi anerkender det politisk, er jeg bange for vi kommer til at lære det på den hårde måde - nemlig en langsom kvælningsdød der kommer til at påvirke kvaliteten i de pågældende institutioner væsentligt.

Det kan også betyde, at vi skal gøre op med enkelte velfærdsydelser og fjerne dem eller reducere dem. Hvis vi ikke anerkender det behov, risikerer vi at ALLE velfærdsydelser bliver på det jævne. Jeg tror ikke vores borgere vil acceptere svigtende kvalitet i kernevelfærden – f.eks. i forhold til folkeskolen, ældreomsorgen, omsorgen for dem der har størst behov, infrastruktur etc. etc.

Vi skal anerkende, at nye udviklingsområder skal have plads i Ringkøbing-Skjern Kommune. Landbrugets rolle er reduceret. Landbrugets rolle vil blive yderligere reduceret - henset til de betydelige CO2 reduktioner som kommende regeringer vil pålægge landbruget.

Det kan man mene om, hvad man vil. Ingen nulevende politiker tror på, at landbrugets rolle i Danmark ikke vil blive forandret i de kommende år.

Nye udviklingsområder er industri, turisme og energi. Det er her vi skal se mulighederne, og det er her, vi skal turde tage de nødvendige beslutninger.

Det bliver kontroversielt for borgerne

Det kommer heller ikke altid til at gå stille af, men jeg tror, vi skal tage den politiske debat.

Jeg lytter mig til, at flere og flere borgere anerkender nødvendigheden af et identitetsskifte i Ringkøbing-Skjern Kommune i de kommende år.

Det område vi gennem de sidste 50-75 år har anerkendt som en landbrugskultur er blevet noget andet - mens vi sov om natten. Vi er nu vågnet til en helt ny virkelighed.

Hvis ikke vi - reelt - anerkender det, er jeg bange for kernevelfærden kan være truet i Ringkøbing-Skjern Kommune.