Logo
Appetit på et godt ældreliv

Appetit på et godt ældreliv

Nye muligheder for madleverancer til ældre?

Appetit på et godt ældreliv

Linda Nielsen og Jens Jensen, medlemmer af Social- og sundhedsudvalget18. november 2022

Det kommunale køkken Åkanden er i så stort et forfald, at det vil kræve et 2-cifret millionbeløb at renovere bygningerne eller 50 millioner at bygge nyt. 

Vores to stærke stemmer i Social- og sundhedsudvalget, Linda Nielsen og Jens Jensen mener, at det giver anledning til at se på nye løsninger:
Det er urealistisk at finde så mange penge til Åkanden uden at udsætte andre vigtige projekter som f.eks. et akut aflastningscenter. Derfor har vi tilkendegivet overfor Social- og sundhedsudvalget, at vi ønsker at se på nye løsninger, bl.a. at udlicitere opgaven med madleverancer.

Lad os se, om vi kan give ældre, visiterede borgere flere valgmuligheder og hjemmeboende et frit madleverandørvalg. Nogle borgere ønsker f.eks. at få maden bragt hjem hver dag og ikke kun en gang i mellem.
Der skal selvfølgelig være balance mellem pris og kvalitet. Vi skal have leveringssikkerhed og høj faglighed i opgaven. Men måltidet handler ikke kun om at dække et basalt behov. Et godt måltid er en af vejene til livskvalitet og sundhed. Derfor ønsker vi en inddragende proces inden et udbud, hvor borgere, virksomheder og kommunale institutioner inviteres til at udvikle innovative bud på, hvordan opgaven kan udvikles til gavn for borgerne.