Logo
Flere vindmøller og sollceller. Hvad har teknisk udvalg gang i?

Flere vindmøller og sollceller. Hvad har teknisk udvalg gang i?

Flere vindmøller og sollceller. Hvad har teknisk udvalg gang i?

Af Irene Lund Pedersen9. oktober 2023

Skal vi have flere solceller og vindmøller? I valgkampen sang de fleste kandidater ellers med på sangen om, at grænsen er nået.

Men i valgkampen i 2021 var der helt ro på Danmarks energisituation, og derfor sagde mange kandidater, at det var slut med at opstille flere vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune. Et år senere havde vi energikrise i Europa, og det blev pludselig meget dyrt at varme vores bygninger op den vinter.

Rusland havde lukket for gassen som et modsvar til de sanktioner, vi pålagde dem pga. invasionen i Ukraine.

I år har vi oplevet store klimaforandringer med de højeste temperaturer i Europa nogen sinde og nedbør i form af kæmpe hagl.

På bare to år er der nu to tunge argumenter for, at vi er nødt til at ændre vores energiproduktion, så vi bliver mindre afhængige af energi fra andre lande og får langt mere grøn energi med lavere CO2 udledning.

Derfor har regeringen besluttet at firdoble produktionen af vedvarende energi på land, og hvis vi ikke selv finder arealerne, vil regeringen helt sikkert finde dem for os. Så vi må i gang igen. Denne gang har vi fokus på, at den energi, der produceres her, også bliver brugt i Ringkøbing-Skjern Kommune, og her passer projekt Megaton helt perfekt.

 

GreenGo Energy samarbejder med Ringkøbing-Skjern Kommune om at udvikle en grøn energipark baseret på 4GW vedvarende hybrid sol- og vindenergi, der fødes direkte til en ny Energipark, hvor kernen bliver 2GW elektrolyse. Energiparken vil blive etableret ved den kommende Stovstrup 400kV-transformerstation øst for Tarm i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvad er Megaton?

Megaton er et stort fabriksanlæg, der skal ligge øst for Tarm, hvor strøm fra vedvarende energi skal blive til brint og derfra laves til grønt brændstof til den tunge transport som traktorer, fragtskibe og fly.

Hvor meget vedvarende energi skal der bruges?

Megaton skal bruge strøm fra 30 landvindmøller, 130 havvindmøller og 4000 ha solceller.

Skal antallet af vindmøller og solceller være så præcist?

De 3 typer energianlæg har hver deres energikurve, og beregninger viser, at de givne mængder giver den mest stabile strøm, og det er vigtigt for at få den mest effektive brint produktion.

Hvorfor kan de ikke bare bruge strøm fra stikkontakten?

For at kunne konkurrere prismæssigt med fossilt brændstof som olie og gas, skal Megaton bruge strømmen til kostpris. Vindmøller og solceller er den billigste grønne strøm, man kan få.

Skal vi virkelig bruge så meget af vores areal til solceller og møller?

Hos Socialdemokraterne er vi klar til at gå hele vejen. I 2024 bliver Ringkøbing-Skjern Kommune selvforsynende med vedvarende energi, og derfor et det helt naturligt, at næste skridt bliver grøn brændstof, så vi også her bevæger os væk fra fossile energikilder mod mere energi fra vedvarende kilder.

I vores kommune har vi store åbne vidder og en frisk vestenvind, så vi har både mulighed og dermed også pligt til at tage ansvar og producere langt mere vedvarende energi, end vi selv bruger.

Men det er også vigtigt, at anlæggene skaber lokal værdi og er med til at kompensere for de gener det giver, når store arealer udtages til energiproduktion.

Kan arealer med solceller bruges til andet?

Jeg vil arbejde for, at vi i forbindelse med solcellearealerne kan styrke biodiversiteten og plante skov i området omkring arealerne. Der vil også være områder, hvor vi kan tage lavbundsjord ud af produktion. Til gengæld bliver det meget svært at producere græs eller lignende mellem rækkerne, fordi effektiviteten er meget lav.

Har Megaton andre fordele?

Der vil være 2 slags overskudsvarme fra brintproduktionen. Den ene vil være på ca. 80 grader, som kan bruges til at forsyne de nærmeste fjernvarmeværker og måske længere end det. Det er en fordel i private hjem og områdets virksomheder.

Den anden overskudsvarme er på ca. 30 grader, og den kan bruges i nærheden af fabrikken til f.eks. drivhusproduktion. Alt i alt regner man med, at Megaton og diverse følgeindustrier kan give op til 500 bæredygtige arbejdspladser.

Hvad skal kravene være til de store energianlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Lige nu er vi i gang med at revidere Kommuneplanens retningslinjer for solceller og vindmøller, og vi vil rigtig gerne have borgernes input til, hvad der skal være afgørende opstilling af vedvarende energianlæg i kommunen.

 

Byrådets debatoplæg

Byrådets debatoplæg

Byrådet har lavet et debatoplæg, som du er velkommen til at komme med forslag og ideer til.